społeczeństwo

z miasta

  wydrukuj podstronę do DRUKUJ4 września 2020 | 04:55 komentarzy 1

(fot. Anna Wójcik-Brzezińska)

Najmłodszy radny – Adam Moskwa ma 27 lat, tylko o rok starszy jest Rafał Koczywąs, najstarszy – Jan Czubatka to rocznik 1939. Jeśli jednak wierzyć temu, co w oświadczeniach wpisują wybrańcy ludu – w radzie w Skierniewicach zasiada samorządowiec, który na świat przyszedł w 1885 roku w Łęczycy. Nie ma się co wyzłośliwiać na temat cudu, bo ślad po nim znajdujemy tylko w jednym dokumencie – oświadczeniu majątkowym złożonym na początku kadencji, w 2020 roku ten sam radny donosi, że urodził się w 1985 roku. Śladów Boruty nie ma.

Cudów natomiast w oświadczeniach wprawne oko znajdzie wiele. Przyznać trzeba jednak – że wypełniający je po raz pierwszy mają dużo mniej fantazji niż doświadczeni samorządowcy. My jedynie pokażemy majątki, które radni w oświadczeniach wykazali.
W 21-osobowej radzie miasta w mniejszości są ci, którzy mandat objęli po raz pierwszy. To ich majątki bierzemy pod lupę w pierwszej kolejności.

Dla pełniejszego obrazu dane wykazane przez samorządowców w oświadczeniach złożonych w tym roku zestawiamy z danymi wykazanymi przez nich na początku kadencji (listopad 2018 rok). 
Wysiłek podjęty w kampanii wyborczej opłaca się, w każdym razie – mandat radnego w Skierniewicach życia nie utrudnia.

Rafał Koczywąs (28 lat) dobrze zbudowany instruktor fitness, w ostatnim czasie postanowił zadbać o ciała skierniewiczan i otworzył małą gastronomię oferującą kebaby.
Na początku kadencji, w rubryce zobowiązania, nie wykazał żadnego kredytu czy pożyczki. W oświadczeniu za miniony rok przyznaje, że ma zobowiązania: trzy kredyty gotówkowe, łącznie na kwotę 63 190,63 zł.

Samorządowiec w ciągu roku odłożył trochę złotówek. Na początku kadencji jego bufor finansowy wynosił 4 000 zł, dziś jest to 17 000.
Rafał Koczywąs wchodził do rady miasta wykazując stały dochód (umowa o pracę) – 18 331,43 zł oraz 3 449,12 zł zarobione na zleceniu. W minionym roku zatrudnienie dało mu już dochód w wysokości 43 337,97 zł, dieta radnego za 2019 rok wyniosła 14 902, 26 zł.

Agnieszka Kuchta (33 lata) nie ma oszczędności – nie wykazała ich w oświadczeniu majątkowym na początku kadencji, „brak” wpisała w informacji za 2019 rok. Po roku od wejścia do rady poprawiła się natomiast sytuacja finansowa rodowitej skierniewiczanki. Na początku kadencji w rubryce dochody radna wpisała: praca – 8 600 zł, świadczenie macierzyńskie – 10 000 zł. W oświadczeniu majątkowym za miniony rok Agnieszka Kuchta wpisała: dieta radnej – 14 709 zł, zasiłek macierzyński – 9 733 zł.
Konto jej i współmałżonka obciąża natomiast kredyt hipoteczny zaciągnięty na budowę domu. Do spłaty zostało (dane na koniec grudnia 2019 r.) 179 497,55 zł. Wspomniany dom (w budowie) to 150 m kw. o deklarowanej wartości – 450 000 zł. W oświadczeniu radna wykazuje również inne nieruchomości, będące współwłasnością małżeńską – gospodarstwo 5,14 ha o wartości deklarowanej ćwierć miliona złotych (w minionym roku nieruchomość przyniosła 10 000 zł dochodu) oraz siedlisko 3 500 m kw. o deklarowanej wartości 100 000 zł.

Artur Sułek (35 lat) prowadzi własną działalność gospodarczą – studio muzyki. Z tego tytułu w oświadczeniu majątkowym za 2019 rok wykazał dochód – 30 175,81 zł, to 11 789,05 zł więcej niż rok wcześniej. W 2019 r. jego konto zasiliło 12 346,97 zł – to pieniądze z tytułu pełnienia mandatu radnego. Radny nie ma nieruchomości, ale jest konsekwentny w oszczędzaniu. W minionym roku udało mu się odłożyć 20 000 zł. Jego konta nie obciążają kredyty czy pożyczki.
 

Pierwszą kadencję w radzie zasiada Jacek Gędek (38 lat), właściciel serwisu GSM. Jego dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za miniony rok wyniósł 37 034,73 zł. Rok wcześniej (do listopada 2018) – o 10 602,23 zł mniej. Z tytułu sprawowanego mandatu w 2019 r. na jego konto wpłynęło łącznie – 15 310,10 zł.
Z lektury oświadczeń majątkowych radnego wynika, że samorządowiec nie należy do rozrzutnych. W ciągu roku odłożył ponad 42 000 zł.
Jacek Gędek z żoną mają dom o powierzchni 181,27 m kw. i deklarowanej wartości – 450 000 zł. Radny deklaruje, że jest w trakcie realizacji inwestycji. 0,52 ha działki, na której postawił budynek wart jest – jak deklaruje – 150 000 zł. Samorządowiec jest również właścicielem (wspólność małżeńska) lokalu użytkowego (16,16 m kw.) o deklarowanej wartości – 60 000 zł).
Konto radnego obciąża kredyt hipoteczny – 51 500 zł oraz kredyt na zakup auta – 51 422,25 zł.
 

Justyna Kulig (41 lat) wykonuje zawód nauczyciela, prowadzi również hodowlę rasowych kotów. W listopadzie 2018 roku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zadeklarowała dochód w wysokości 20 000  zł, rok później – 17 000 zł. Z tytułu pełnienia obowiązków radnej w minionym roku uzyskała dochód w wysokości
12 346,98 zł. To nowa wartość na koncie samorządowca, bo i w radzie Justyna Kulig zasiada pierwszą kadencję. Radna jest nauczycielką w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. W oświadczeniu złożonym po zaprzysiężeniu na radną wpisała kwotę 59 116 zł, za 2019 rok jej dochód z tytułu zatrudnienia w szkole wyniósł 72 338,59 zł.
Radna jest właścicielką domu o powierzchni 118 m kw., deklarowana wartość nieruchomości to 550 000 zł (plus grunt związany z domem, tj. 18,42 m kw. o deklarowanej wartości 40 000 zł). Samorządowiec deklaruje oszczędności w wysokości 5 000 zł i 1 200 euro. Konto radnej obciąża kredyt hipoteczny – na koniec 2019 r. do spłaty pozostało jej 67 948,17 CHF, oraz pożyczka gotówkowa – do spłaty na koniec roku miała jeszcze 22 626,03 zł.

Małgorzata Stefanowska (43 lata) z tytułu pracy w radzie miasta otrzymała w 2019 r. 14 451,33 zł diety. Samorządowiec w oświadczeniu majątkowym za miniony rok wykazała również 2 000 zł dochodu z tytułu posiadanego z mężem gospodarstwa rolnego (1,2952 ha o deklarowanej wartości – 80 000 zł). Współwłasnością małżeńską jest też dom (146,20 m kw., deklarowana wartość –
400 000 zł) oraz działka, na której stoi (300 m kw. o deklarowanej wartości 300 000 zł). W oświadczeniu majątkowym składanym przez radnych na początku kadencji w rubryce dochody wpisała jedynie – renta chorobowa: 7 566,48 zł.

Roman Czyżewski (47 lat) po przerwie od polityki w tej kadencji wrócił do pracy w samorządzie w nowych barwach. Były radny Platformy Obywatelskiej, przez chwilę sympatyzujący z ruchem Kukiza, dziś jest jednym z radnych PiS. W rubryce zatrudnienie wpisał: Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach, Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej, radny rady miasta. Porównując oświadczenia radnego składane na początku kadencji i to za 2019 roku znajdujemy informację, że w rok samorządowiec odłożył 8 206,12 zł. Z żoną ma dom 210 m kw. o deklarowanej wartości pół miliona złotych, mieszkanie – 49 m kw. o deklarowanej wartości 200 000 zł. Radny posiada również działkę budowlaną (600 m kw.) o deklarowanej wartości – 120 000 zł.
W 2018 r. radny na stanowisku zastępcy dyrektora SP 2 w Skierniewicach zarobił (dochód) 73 938,15 zł, w minionym roku – 67 484,02 zł. Od minionego roku Roman Czyżewski zatrudniony jest w Szkole Podstawowej w Mokrej Lewej. Dochód uzyskany z tego tytułu to 4 430,93 zł. Dieta radnego za 2019 r. to dodatkowe 14 837,84 zł. Konto radnego obciąża kredyt. Na koniec roku do spłaty pozostało mu 55 504,57 zł.
 

Janusz Pastusiak (60 lat) – lider skierniewickiej prawicy, kandydat PiS w ostatnich wyborach na prezydenta miasta – wraz z małżonką jest właścicielem domu o powierzchni 206 m kw. (deklarowana wartość to 560 000 zł) oraz mieszkania (50,9 m kw) o wartości deklarowanej 150 000 zł. W minionej kadencji samorządu – do jesieni 2018 roku – samorządowiec zatrudniony był w urzędzie miasta w Rawie Mazowieckiej na stanowisku  zastępcy burmistrza. Po przegranych przez PiS wyborach w Rawie i Skierniewicach, Janusz Pastusiak został zmuszony do zmiany pracodawcy. Z ratusza przeniósł się do urzędu marszałkowskiego w Łodzi. W oświadczeniu majątkowym za 2019 rok radny wykazał dochód z tytułu zatrudnienia przez UM w Rawie Mazowieckiej – 16 747,73 zł. Do listy dopisał: zasiłek ZUS – 10 553,52 zł, mandat radnego w Skierniewicach – 11 380,82, Urząd Marszałkowski w Łodzi – 69 599 zł oraz 6 000 zł z tytułu wynajmu lokalu. Jesienią 2018 roku jego dochody przedstawiały się w sposób następujący: zatrudnienie w UM w Rawie Maz. – 105 968,52 zł, ryczałt samochodowy – 2 211,48 zł, dochód z wynajmu lokalu – 5 000 zł.
Radny utrzymuje na koncie rezerwę. W oświadczeniu na początek kadencji zadeklarował, że jego oszczędności wynoszą 3 500 zł, w oświadczeniu za 2019 – 5 000 zł. Jego konto obciąża kredyt w wysokości 15 000 CHF (dane na koniec 2019 r.).

Jan Czubatka, radny senior (81 lat) deklaruje, że dysponuje oszczędnościami w wysokości 15 894 zł oraz lokatą – 5 623 zł. Na początku kadencji w oświadczeniu majątkowym znajdowała się informacja jedynie na temat lokaty – 5 623 zł. Nie jest zadłużony.
Samorządowiec wraz z żoną jest właścicielem domu o powierzchni 120 m kw. i deklarowanej wartości – 200 000 zł (działka, na której stoi budynek to 631 m kw. o deklarowanej wartości – 90 000 zł). Radny w minionym roku z tytułu sprawowania mandatu osiągnął dochód w wysokości 12 185,92 zł. Jest emerytem. W 2018 r. z tego tytułu na jego konto wpłynęło 33 218,67 zł, w  minionym roku – o 6 396,03 zł więcej.
W grupie radnych z doświadczeniem – zasiadających w lokalnym parlamencie kolejną kadencję – siedmioro to pracownicy spółek miejskich oraz instytucji, których właścicielem jest samorząd – czytaj, dla których faktycznym pracodawcą jest władza wykonawcza. Nie zagłębiając się w filozoficzną dysputę – co było pierwsze: jajko, czy kura, przyjrzymy się ich majątkom.

Przewodniczący rady miasta Andrzej Melon (63 lata) z tytułu sprawowanego mandatu osiągnął w 2019 r. dochód w wysokości
24 056,52 zł (w 2018 – 22 144,10 zł, 2015 – 23 847,24 zł). W październiku 2015 roku zawiesił działalność gospodarczą (dochód w 2015 r. – 20 000 zł). W komunalnej spółce wodociągów i kanalizacji w minionym roku osiągnął dochód w wysokości 112 158,09 zł (2018 – 80 273,03 zł, 2015 – 18 602,82 zł).
Samorządowiec dba o finansowy bufor. W oświadczeniu za 2019 r. wykazał 17 534,53 zł oszczędności, rok wcześniej finansowa „poduszka” wynosiła – 9 563,49, w 2015 radny odłożył – 7 360 zł. Andrzej Melon ulokował też 62 648,60 zł (2019) w papierach wartościowych spółki Skarbu Państwa.
Konsekwentnie od lat wykazuje w rocznym oświadczeniu majątkowym te same nieruchomości, nie zmienia ich wartości. Wraz z żoną posiada – mieszkanie – pół udziału – 37,72 m kw. (247 743 zł), garaż, pół udziału, 19 000 zł, grunty rolno-leśne (współwłasność) 3,8 ha (30 000 zł). Ostatnia nieruchomość w minionym roku przyniosła samorządowcowi dochód w wysokości 1 959 zł.

Wiceprzewodniczący rady miasta Dariusz Chęcielewski (51 lat) – emeryt, biegły sądowy – nie posiada oszczędności (tych nie wykazał również w oświadczeniu w 2018 i 2015 r.). Wraz z żoną jest właścicielem domu 300 m kw. powierzchni (deklarowana wartość
700 000 zł), działki – 1 250 m kw. (deklarowana wartość w 2019 – 125 000 zł, w 2018 – 119 000 zł) oraz garażu 60 m kw. (50 000 zł to wartość deklarowana w 2019, rok wcześniej nieruchomość nie była na liście wykazanych w oświadczeniu).
Radny prowadzi działalność gospodarczą. Za miniony rok wykazał stratę 9 134,17 zł (2018 r. dochód – 3 953,58 zł, 2015 – 12 364,92 zł). Dochód z tytułu emerytury to 55 685,73 zł netto (2018 r. – 49 940 zł, 2015 – 62 042 zł). Dieta radnego za 2019 r. to 20 211,46 zł (2018 – 16 500 zł, 2015 – 18 270,77 zł). Konto radnego obciąża kredyt budowlany. Na koniec minionego do spłaty pozostało 300 000 zł oraz konsumpcyjny – 76 000 zł (na koniec 2019 r.).

Wiceprzewodniczący Grzegorz Płuska (55 lat) – emerytowany policjant, pracownik spółki MZK. Radny ma 20 000 zł i 500 euro oszczędności (2018 – 8 000 zł, 2015 – 20 000 zł). Wraz z żoną jest właścicielem mieszkania 60 m kw. (wartość deklarowana to 180 000 zł). Gospodarstwo rolne to jego majątek odrębny (5,315ha,75 000 zł wartość deklarowana w 2019 r., w 2018 – 75 000 zł). Przychód osiągnięty z tego tytułu w minionym roku to 3 912,63 zł. W oświadczeniu, jako majątek odrębny, radny wykazał inną nieruchomość – 3 650 m kw. o deklarowanej wartości – 70 000 zł. W oświadczeniu za 2018 r. znajdujemy nieruchomość o tej samej powierzchni, ale wówczas jej deklarowana wartość to 30 000 zł. 56 074 zł to wysokość emerytury za 2019, rok wcześniej w dochodach z tego tytułu samorządowiec wpisał – 49 219,39 zł, w 2015 r. – 51 715, 44 zł. Dieta za miniony rok Grzegorza Płuski to 19 688,06 zł, w 2018 r. dochód z tego tytułu wyniósł 16 553 zł, w 2015 r. – 18 270 zł. W MZK w minionym roku samorządowiec zarobił (dochód) – 10 043,72 zł. Do kwoty zarobionych w 2019 r. pieniędzy trzeba dodać zlecenia – w sumie 4 582,50 zł.
Radny nie spłaca kredytów czy pożyczek.

W spółce MZK pracuje radny Leszek Jek (56 lat), samorządowiec jest również przewodniczącym związku zawodowego, który założył w przedsiębiorstwie. Umowa o pracę w komunalnym przedsiębiorstwie dała radnemu w minionym roku 83 881,69 zł dochodu. Dieta radnego za miniony rok to 17 382,75 zł (2015 – 10 092,87 zł). Radny konsekwentnie odkłada pieniądze. Wykazane za 2019 r. oszczędności to 17 368,90 zł i 548,09 euro (2018 – 14 318,26 zł, 62,31 euro, 2015 – 20 000 zł). Radny ulokował oszczędności w TFI – wartość na koniec 2019 r: 13 572,27 zł.
Mieszkanie 64,4 m kw. warte jest 350 000 zł (deklarowana wartość w 2018 r. – 270 000 zł, 2015 – 270 000 zł).
Z żoną radny ma też działkę rekreacyjną (300 m kw., wartość: 40 000 zł).
Konto radnego obciąża kredyt hipoteczny. Do spłaty ma jeszcze 114 817,58 zł oraz kredyt konsumpcyjny –
5 327,56 zł do spłaty.

Radna Dorota Bogatko we wrześniu minionego roku zawiesiła działalność gospodarczą – prowadziła gabinet podologiczno-kosmetyczny. Etat specjalisty ds. marketingu w Energetyce Cieplnej pozwolił jej osiągnąć dochód (2019) – 22 369,50 zł. W minionym roku radna zarobiła również 20 513,65 zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz 1 850,52 zł na tzw. zleceniu. Dieta radnej za miniony rok wyniosła 14 966,68 zł.

Dorota Bogatko wykazała za miniony rok oszczędności – 500 zł (2018 – 10 000 zł, 2015 – 10 000 zł). Ma pół udziału w nieruchomości – 255 m kw. dom o deklarowanej wartości 960 000 zł. Rok wcześniej w oświadczeniu znajdujemy dom o powierzchni 300 m kw. o deklarowanej wartości 1 200 000 zł.
75 000 zł to z kolei kwota kredytu hipotecznego, która wisi jeszcze na koncie radnej. 15 000 zł to zobowiązanie zaciągnięte na okoliczność doposażenia gabinetu.

Jarosław Borowski (51 lat) prowadzi w mieście serwis opon. Dochód, jaki z tego tytułu osiągnął w minionym roku, jak wynika z lektury treści oświadczenia majątkowego, to 10 939 zł (w 2018 –
52 581,50 zł, 2015 – 99 370,47 zł). Dieta zasiliła budżet domowy radnego kwotą 14 837,30 zł (2018 – 10 727 zł, 2015 – 12 144,38 zł).
Samorządowiec ma spore zobowiązania – 57 894, 27 zł kredytu obrotowego (2018 – 69 052,82, 2015 – 69 918 zł), 119 926,17 zł to wysokość kredytu hipotecznego, 15 128,83 zł to wartość kredytu konsumpcyjnego.
Samorządowiec jest właścicielem (współwłasność małżeńska) domu o powierzchni 220 m kw. i deklarowanej wartości 373 550 zł (w 2018 r. deklarowana wartość nieruchomości to 800 000 zł), mieszkania 39,50 m kw.
(160 000 zł deklarowana wartość), zabudowanej działki – 3 394 m kw. o deklarowanej wartości 100 000 zł (w 2018 r. w oświadczeniu radny wykazał działkę zabudowaną o powierzchni 3 500 m kw. i wartości 200 000 zł) oraz niezabudowanej działki o powierzchni 1 450 m kw. i wartości 187 000 zł (rok wcześniej w oświadczeniu znajdujemy podobną nieruchomość o powierzchni 1 500 m kw. i wartości deklarowanej – 150 000 zł).

Jerzy Gołębiewski (56 lat) na pełnym etacie pracuje w Szkole Podstawowej w Strzybodze, pół etatu daje mu Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Skierniewicach. Radny oszczędza. Na koncie ma ok.
12 000 zł (w 2018 – 45 000 zł, 2015 – 20 000 zł). Kredyt zaciągnął w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. Na koniec minionego roku miał jeszcze do spłaty 49 000 zł. W oświadczeniu wykazał dochód – 168 857,65 zł, 15 031 zł diety radnego i ok. 5 000 zł z ARiMR. Radny jest właścicielem (współwłasność małżeńska) mieszkań –
o powierzchni 60,51 m kw. i deklarowanej wartości – 220 000 zł oraz mniejszego: 48,19 m kw. o deklarowanej wartości 170 000 zł. Jerzy Gołębiewski jest właścicielem gruntów rolnych i lasu (4 ha 8 arów), których wartości oszacował na ok. 80 000 zł. 18 000 zł, zdaniem radnego, warta jest łąka (280 m kw.), 32 ary gruntów to kolejne 20 000 zł zabezpieczone w nieruchomości. Samorządowiec jest właścicielem pastwiska (8 arów) wartego ok. 5 000 zł, działki rolnej (2, 10 ha) o wartości 50 000 zł, 387 m kw. łąki to kolejne
5 000 zł w ziemi. Jest jeszcze lokal usługowy (45,32 m kw.) o deklarowanej wartości – 273 000 zł.
Łącznie majątek samorządowca zabezpieczony w nieruchomościach to, zgodnie ze wskazanymi w oświadczeniach szacunkach – 786 000 zł.

Jerzy Oleksiński (61 lat) na etacie od 2018 roku pracuje w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. W minionym roku w spółce zarobił 63 017 zł brutto (2018 – 41 630,40 zł). Dieta radnego to 17 156,92 zł do dochodu za 2019 r. Rok wcześniej za pracę
w radzie otrzymał 12 883,80 zł, w 2015 r. 14 934,27 zł. Jest jeszcze dieta członka rady nadzorczej w Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 8 366,25 zł. Radny wykazał również dochód tytułem pracy przy realizacji projektów z unijnych funduszy Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach, razem – 8 445 zł.
Samorządowiec oszczędza. W oświadczeniu wpisał kwotę – 20 790,33 zł (2018 – 7 659,49 zł, 2015 – 15 000 zł). Ma mieszkanie (współwłasność małżeńska) 60,54 m kw. o deklarowanej wartości 240 000 zł, działkę rekreacyjną 500 m kw. o deklarowanej wartości – 25 000 zł oraz gruntów leśnych (1,36 ha) będących jego odrębną własnością. Wartość lasu to 27 000 zł.  

Krystyna Cieślak (59 lat) nie wykazała w oświadczeniu majątkowym za miniony rok oszczędności. Zapis: „brak”
w rubryce o finansowej poduszce powietrznej konsekwentnie pojawia się w minionych latach – 2018, 2015. Podobna konsekwencja dotyczy stanu majątku. Współwłasnością małżeńską objęte są: dom 107 m kw. (400 000 zł deklarowana wartość), działka 380 m kw. (60 000 zł), lokal użytkowy 32 m kw. (50 000 zł).

Radna od marca 2018 roku jest członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyka Cieplna w Żyrardowie. Jest też członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach. W Żyrardowie dochód za nadzór nad komunalnym przedsiębiorstwem przyniósł radnej dochód w wysokości 10 248, 75 zł. Dodatkowe 5 400 zł na koncie to płaca za zasiadanie w MKRPA. Dieta radnej to z kolei dochód – 12 346,98 zł.
Jako pracownik w spółce kolejowej w 2019 r. radna zarobiła 97 782,70 zł.

Radny Tomasz Chadamik (43 lata) jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2. W minionym roku na etacie zarobił 61 476 zł brutto (2018 – 39 990 zł). W Przedszkolu nr 3 nauczyciel zarobił 7 832 zł (2018 – 6 242 zł). W Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących – 6 514 zł. Dieta radnego to dodatkowe
15 031 zł do domowego budżetu (2018 – 11 738 zł, 2015 –
12 513,57 zł).

Radny spłaca kredyt hipoteczny – 84 000 zł na koniec 2019 r. oraz konsolidacyjny – 64 970 zł do spłaty. Z żoną mają mieszkanie 77,9 m kw. o deklarowanej wartości 280 000 zł oraz działki – 49 m kw. i garażu o wartości 4 000 zł.

Adam Moskwa (27 lat) – najmłodszy miejski radny zaoszczędził 3 000 zł (2018 – 3 000 zł, 2015 – 2 000 zł). Nie ma nieruchomości, ani mienia ruchomego powyżej 10 000 zł. Dieta radnego za miniony rok to 14 258,07 zł w budżecie domowym samorządowca (2018 – 11 738,62 zł, 2015 – 12 014,45 zł). Radny nie wykazuje żadnego innego źródła dochodu.
W kwietniu 2018 roku, jak wynika z oświadczenia – zawiesił działalność gospodarczą, z której wykazany dochód to 6 516 zł. W listopadzie 2018 roku w oświadczeniu wykazał również
5 906,91 zł dochodu z tytułu służby przygotowawczej.

 Zbigniew Wyszogrodzki (66 lat) jest inspektorem BHP w skierniewickiej komendzie policji. Ma zaoszczędzone 1 800 zł. Dom o powierzchni 165 m kw. to współwłasność małżeńska. Wartość nieruchomości radny zadeklarował na 660 000 zł. Do samorządowca należy również grunt – 1 189 m kw.
o deklarowanej wartości – 240 000 zł. 900 m kw. ziemi to majątek własny radnego, wartość nieruchomości, zdaniem radnego to 15 000 zł. W minionym roku na etacie w komendzie Zbigniew Wyszogrodzki zarobił 43 062, 85 zł, dieta to z kolei
15 031,10 zł do9 do domowego budżetu (2018 – 11 810 zł, 2015 – 8 588,80 zł).
Diety radnego są wolne od podatku do wysokości 2 280 zł miesięcznie.

fot. Sławomir Burzyński

Anna Wójcik-Brzezińska

napisz maila ‹
ostatnie aktualności ‹

Jak oceniasz artykuł? Głosów: 9

 • 2
  BARDZO PRZYDATNY
 • 2
  ZASKAKUJĄCY
 • 1
  PRZYDATNY
 • 2
  OBOJĘTNY
 • 1
  NIEPRZYDATNY
 • 0
  WKURZAJĄCY
 • 1
  BRAK SŁÓW

0Komentarze

dodaj komentarze

Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
 • ~obserwer 0 miesiąc temuocena: 100% 

  Radny zaradny da radę

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

Artykuł załadowany: 0.2643 sekundy