Artyści i samorządowcy. Wiemy, kto otrzyma klucze Mszczonowa

(fot. Anna Wójcik-Brzezińska)

 • W 645 rocznicę nadania Mszczonowowi praw miasta rada miejska postanowiło przyznać szczególne wyróżnienia. Najważniejsze miejskie odznaczenie „Honorowy Obywatel Miasta” otrzyma pośmiertnie kompozytor Jan Adam Maklakiewicz oraz uwielbiany przez polską publiczność, aktor Maciej Sylwester Maciejewski.
 • Radni jednogłośnie przyjęli wniosek kapituły o nadaniu dziewięciu samorządowcom szczególne wyróżnienie, tytuł „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”. Wyróżnienie przyznano również osobie prawnej – Mszczonowskiemu Stowarzyszeniu Historycznemu.

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” może być przyznawany osobom, które w istotny i wyróżniający się sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy Mszczonów, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny i niepowtarzalny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. W tym roku wyróżnienie otrzymają:

Wojciech Szustakiewicz od 1981 r. pracował w Urzędzie Miasta i Gminy Mszczonów jako kierownik Gminnej Służby Rolnej. W latach 1982-1987 sprawował funkcję kierownika Referatu Rolnego, następnie sekretarza urzędu. Pełnił też role społecznego korespondenta GUS, członka Kolegium ds. Wykroczeń oraz członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie.
Szustakiewicz był propagatorem i członkiem Zespołu ds. Budowy Średniej Szkoły Rolniczej w Mszczonowie. Współpracując z Komisją Finansów Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach zdobył pierwsze środki finansowe na budowę Szkoły Rolniczej w Mszczonowie przy ulicy Ługowej.

W 1988 r. został radnym oraz Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Mszczonów. W 1998 roku został radnym Rady Powiatu Żyrardowskiego i włączył się aktywnie w tworzenie nowych struktur administracji powiatowej. Funkcję radnego powiatowego pełni nieprzerwanie do dzisiaj. W latach 2006-2018 był starostą Powiatu Żyrardowskiego.
Uhonorowany Odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa. Za całokształt pracy na rzecz społeczeństwa w 2018 roku Związek Powiatów Polskich nadał mu tytuł Samorządowca 20-lecia i honorową statuetkę a Marszałek Województwa Mazowieckiego Medal Pro Masovia.
Przez lata swojej działalności samorządowej i społecznej przyczyniał się do równomiernego rozwoju powiatu żyrardowskiego, w tym Ziemi Mszczonowskiej.

Mirosław Wirowski od 1994 r. zasiada w Radzie Miejskiej w Mszczonowie. W latach 1994-2002 członek zarządu miasta. Był członkiem zarządu LKS Mszczonowianka. Zaangażowany w pracę Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II. Wirowski to również wieloletni członek zarządu i skarbnik Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Mszczonowie. Za swoją działalność rzemieślniczą uzyskał branżowe odznaczenia Brązowy Krzyż Zasługi i Srebrny Krzyż Zasługi, a także Zasłużony dla Rzemiosła.
W latach 2006-2010 był członkiem Rady Medycznej Powiatu Żyrardowskiego. Z okazji 25-lecia restytucji samorządności otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Andrzej Osiński w Radzie Miejskiej w Mszczonowie zasiada od 1998 r. Członek-założyciel Związku Sadowników RP.


Andrzej Osial od 2002 r. pełni funkcję sołtysa we Wręczy. Od 2006 r. jest radnym Rady Miejskiej w Mszczonowie. Od 1989 r. jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy. W latach 2017-2021 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP Wręcza. Od 2007 r. pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Krzysztof Krawczyk od 1984 r. pełni funkcję Kierownika w Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie. Od 2002 r. jest radnym rady miejskiej, pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Marek Zientek przez dziesięciolecia pracował jako leśnik, dbając o przyrodę okolic Osuchowa. W 2007 r. został członkiem Forum Leśno-Samorządowego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych. Po raz pierwszy radnym Rady Miejskiej w Mszczonowie został w 2001 r. Marek Zientek jest członkiem-założycielem Ludowego Klubu Sportowego Osuchów.

Waldemar Suski w okresie 1994-2002 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum w Mszczonowie. Od 1995 r. do chwili obecnej jest komentatorem meczów piłkarskich Klubu Sportowego Mszczonowianka. Od 2007 r. jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. W latach 2007-2011 pełnił funkcję opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W OSP Mszczonów stworzył Izbę Tradycji. Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Związku Miejsko-Gminnego OSP RP w Mszczonowie, a od 2016 Prezesa Powiatowego Związku OSP RP. Waldemar Suski został odznaczony brązowym medalem „Za zasługi w ochronie przeciwpożarowej”. Pełni także funkcję kronikarza OSP Mszczonów.
Od 2010 r. jest radnym Rady Miejskiej w Mszczonowie. Jest współorganizatorem Odpustu Rodzinnego w Parafii św. Ojca Pio. Organizuje także turnieje wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym i powiatowym.

Roman Zabłocki urodził się 21 lutego 1961 roku w Żyrardowie. Od dziecka mieszka w Mszczonowie. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej, a szkołę średnią ukończył w Liceum Zawodowym w Warszawie. W latach 2000-2005 był jednym z założycieli drużyny siatkarskiej KS Mszczonowianka. Drużyna z powodzeniem grała w IV lidze siatkarskiej MZPS. W tym czasie zasiadał również w zarządzie KS Mszczonowianka jako reprezentant siatkarzy. Prace artysty znalazły uznanie nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Od kilku lat ofiarowuje swoje prace na licytację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także na inne akcje charytatywne (np. koncert dla Ukrainy).
Prowadzi stronę na Fb „Malowanie z Papużką”. Tam pragnie pomóc początkującym i stara się udostępniać wszelkie materiały dotyczące tzw. kuchni malarskiej.

Dariusz Piotr Bechcicki urodził się 8 listopada 1970 roku w Żyrardowie, mieszka w Mszczonowie. W latach 90. był ulubieńcem lokalnej poczty. To do niego przychodziły setki listów od fanów z całej Polski, adresowane: Mister Dex Mszczonów.
Z zespołem zadebiutował podczas Gali Piosenki Chodnikowej (1992 r.) w warszawskiej Sali Kongresowej. Nagrywali w profesjonalnym studiu przy ulicy Woronicza. Współpracował ze szkołami w Lutkówce i Osuchowie. Prowadził zajęcia artystyczne.
Dziś Piotr Bechcicki ma swoje studio nagrań, jest mentorem i przyjacielem powstających zespołów. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zespół chętnie bierze udział w koncertach charytatywnych. Zespół Mister Dex ma na swoim koncie wydaną w 1996 roku autobiograficzną książkę „Twój Romeo” oraz gościnny udział w dwóch polskich produkcjach filmowych: „Kochaj i rób co chcesz” i „Jak to się robi z dziewczynami”. Na ścieżkach dźwiękowych do obu tych filmów znalazły się jego piosenki. Grupa zdobyła kilka nagród m.in. Złotą i Platynową Płytę.


Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne – powstało pod koniec 2011 roku. Dziś organizacja liczy około 50 członków – pasjonatów lokalnej historii. Jego głównym celem statutowym jest propagowanie dziejów i tradycji Ziemi Mszczonowskiej. Stowarzyszenie aktywnie promuje również wiedzę o historii Polski. W ramach MSH swoją działalność prowadzą również dwa, nieformalne zrzeszenia członków – Grupa Rekonstrukcji Historycznej oraz Strzelcy.
Członkowie stowarzyszenia biorą udział w projektach o tle historycznym na terenie całej Polski, a nawet poza jej granicami, realizują również szereg zadań społecznych.


Rada Miejska Mszczonowa uchwałą z 26 kwietnia tego roku jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu Janowi Adamowi Maklakiewiczowi oraz Maciejowi Sylwestrowi Maciejewskiemu tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Mszczonów”. Wyróżnienie aktor odbierze 28 maja podczas uroczystej gali z okazji 645 rocznicy nadania praw miejskich Mszczonowowi.

Jan Adam Maklakiewicz to jeden z najsławniejszych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej. Już od najmłodszych lat przejawiał ogromne zdolności muzyczne. Otrzymane stypendium umożliwiło jesienią 1926 roku na wyjazd do Paryża. Studiował w Ecole Normale do Musique u Paula Dukas’a, przyjaciela Claude’a Debussy’ego, wybitnego twórcy impresjonistycznego.
Maklakiewicz był jednym z pierwszych polskich kompozytorów, którzy w okresie międzywojennym zdobywali wiedzę w stolicy Francji.
Po powrocie do Warszawy Maklakiewicz dużo komponował, a jednocześnie rozwijał żywą działalność w dziedzinie upowszechniania muzyki organizując chóry amatorskie.

Posiadał szczególny dar wyrażania myśli, uczuć i nastrojów prostym i przystępnym językiem muzycznym. W swojej twórczości często nawiązywał do motywów muzyki ludowej, nie stroniąc także od popularnych melodii rozrywkowych.
Podczas hitlerowskiej okupacji kompozytor znalazł oparcie w rodzinnym domu w Mszczonowie. Wraz z ojcem prowadził patriotyczną działalność. Parafia, w której Jan Nepomucen był organistą a syn pomocnikiem, stała się ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego wojennego Mszczonowa.
Po wojnie kierował Filharmonią Narodową w Warszawie oraz wykładał kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Pracy pedagogicznej poświęcił ostatnie lata życia. Zmarł przedwcześnie w 1954 roku w Warszawie.
Pozostawił po sobie bogaty dorobek kompozytorski. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje bardzo popularne w okresie powojennym tango „Siedem czerwonych róż”, do którego słowa napisał Eugeniusz Żytomirski.
Uchwałą Rady Państwa z 10 lutego 1954 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości muzycznej oraz zasługi na polu upowszechnienia kultury muzycznej.

Maciej Sylwester Maciejewski urodził się 10 lipca 1955 roku w Żyrardowie. Mieszkał z rodzicami w Mszczonowie. Ojciec, Janusz Maciejewski był malarzem, mama Urszula (z domu Matyjek) pracowała w GS-ie.
Maciej Maciejewski uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie. W kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie został ochrzczony, przystąpił do komunii świętej i zawarł związek małżeński z Barbarą.

Po ukończeniu liceum planował studiować prawo, za namową kuzyna zdecydował się na wybór szkoły teatralnej. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie na wydziale aktorskim ukończył w 1978 roku. W tym samym roku debiutował na deskach warszawskiego Teatru Komedia. Po dziewięciu latach związał się z Teatrem Powszechnym. Angaż dostał od Zygmunta Hübnera.
Po raz pierwszy na ekranie telewizyjnym pojawił się w epizodycznej roli w filmie „Ostatnie okrążenie”. Sympatię widzów zyskał m.in. dzięki wyrazistym, głównie drugoplanowym, rolom w takich serialach jak: „Alternatywy 4”, „Policjanci”, „Miodowe lata”, „Graczykowie”, „Miasteczko” i „Ranczo” oraz w filmach fabularnych – „Siekierezada”, „Kilerów 2-óch” i „Pieniądze to nie wszystko”.
„Dumni jesteśmy z naszego MSZCZONOWIANINA, że swoją ciężką pracą, wrodzonym talentem i wewnętrznym uporem sam osiągnął tak wielką popularność i sympatię wszystkich.
Pan Maciej Sylwester Maciejewski jest dla nas wzorem do naśladowania i powinien zostać HONOROWYM OBYWATELEM MSZCZONOWA, bo w 645-lecie urodzin miasta powinniśmy doceniać takie osobistości, które wychodzą poza przeciętność” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

 

Jak oceniasz ten artykuł?

Głosów: 1

 • 1
  BARDZO PRZYDATNY
  BARDZO PRZYDATNY
 • 0
  ZASKAKUJĄCY
  ZASKAKUJĄCY
 • 0
  PRZYDATNY
  PRZYDATNY
 • 0
  OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  NIEPRZYDATNY
  NIEPRZYDATNY
 • 0
  WKURZAJĄCY
  WKURZAJĄCY
 • 0
  BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

0Komentarze

dodaj komentarze

Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

Mszczonów

Zachęcają przedszkolaków do czytania książek

Zepsuty mikser zanieś do… szkoły

Mieszkańcy oceniają urzędników

Otwarcie lodowiska tuż tuż

Droższa woda i odprowadzanie ścieków

"Jestem bezpieczny, jestem widoczny, noszę...

Budżet 2024 r. Co piątą złotówkę wydadzą na...

Nie doczekali się ronda, będzie sygnalizacja...

Jarmark w świątecznym klimacie

eOGŁOSZENIA

Już teraz możesz dodać ogłoszenie w cenie tylko 5,00 zł za tydzień - POZNAJ NOWE OGŁOSZENIA